Layanan Persuratan Mahasiswa

Mahasiswa PBA FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat mengakses layanan persuratan mahasiswa : Surat Keterangan Lulus (TTD Basah Wadek 1) Surat Kelakuan Baik (TTD Basah Wadek 3) Surat Aktif Organisasi (TTD Basah Wadek 3) Surat Aktif Kuliah (TTD Online Kabag TU) Surat Keterangan (TTD Online Kabag TU) Surat Izin Observasi (TTD Online Kabag TU) Surat […]

Layanan Persuratan Mahasiswa Read More ยป